Terminář

Datum akce Název akce Koho se to týká
10.04.2018   Sněm SPTO zástupci oddílu
21.04.2018   Setonův závod - soutěž SPTO oddíl
27-29.04.2018   Tarbíci v říši pohádek Tarbíci
27.04-01.05.2018   Instruktorák instruktoři
04.05.2018   Oddílová porada vedoucí + instruktoři
11-13.05.2018   Cyklovýlet oddíl
15.05.2018   Štáb SPTO zástupci oddílu
16.05.2018   Květinový den zástupci oddílu + družina starších
16.05.2018   Schůzka Flagro - výroba triček oddíl
18-20.05.2018   Sraz PTO oddíl
24.05.2018   KOV - IV seminář - ZRUŠENO! vedoucí
31.05.2018   KOV - zkoušky - ZRUŠENO! vedoucí
05.06.2018   Grilovací Sněm SPTO zástupci oddílu
08-10.06.2018   BHCO - Branná hra Cesta odhodlání zástupci oddílu + družina starších
18.06.2018   Závěrečná schůzka Tarbíků Tarbíci
20-21.06.2018   Minigolf po družinách oddílové družiny
22-24.06.2018   Závěrečná výprava oddíl
08-21.07.2018   Letní tábor v Borači - 1. turnus - tábor pořádaný 63. PTO Phoenix všichni
22.07-04.08.2018   Letní tábor v Borači - 2. turnus všichni
14-16.09.2018   Setkání PP vedoucí + instruktoři
06.10.2018   Expedice Karakoram oddíl
07.10.2018   Parlament JmKRP zástupci PS
16-18.11.2018   CVVZ - Celostátní vzájemná výměna zkušeností vedoucí + instruktoři
Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:1995301
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se