Terminář

Datum akce Název akce Koho se to týká
22.02.2019   Nácvik na Ringobal III oddíl
23.02.2019   Ringobal - soutěž SPTO oddíl
27.02.2019   Karneval - POZOR ZRUŠENO!!! oddíl
01-03.03.2019   Zážitková akce 15+ vedoucí + instruktoři
05.03.2019   Sněm SPTO zástupci oddílu
07.03.2019   Skupinový kolektiv vedoucí + instruktoři
08-10.03.2019   Velké pionýrské školení (HVDT, HoLT, VPS, HPS, RPS, Člen rad) vedoucí
08-10.03.2019   Akce "mimo terminář" generace 2004-2006
15-17.03.2019   VSV - akce pro vedoucí vedoucí + instruktoři
23.03.2019   Adamov - čištění studánek oddíl
24.03.2019   Oddílová porada vedoucí + instruktoři
29-31.03.2019   ZZA - Zdravotník zotavovacích akcí (I. část) vedoucí
06.04.2019   Vlečka - akce SPTO oddíl
09.04.2019   Štáb SPTO zástupci oddílu
12-14.04.2019   Kamínka vedoucí + instruktoři
12-14.04.2019   ZZA - Zdravotník zotavovacích akcí (II. část) vedoucí
17-21.04.2019   Velikonoční výjezd oddíl
27.04.2019   Setonův závod - soutěž SPTO oddíl
03-05.05.2019   Tarbíci - výjezd dětí s rodiči Tarbíci a jejich rodiče
08.05.2019   Cyklovýlet (Kolem kolem Babecu) oddíl
14.05.2019   Štáb SPTO zástupci oddílu
24-26.05.2019   Sraz PTO oddíl
04.06.2019   Grilovací Sněm SPTO zástupci oddílu
07-09.06.2019   BHCO zástupci oddílu
19.06.2019   Minigolf po družinkách oddíl
21-23.06.2019   Závěrečná výprava (voda) oddíl
03-06.07.2019   Stavěčka tábora vedoucí + instruktoři + přátelé
07-20.07.2019   Letní tábor v Borači - 1. turnus všichni
21.07-03.08.2019   Letní tábor v Borači - 2. turnus všichni
03-04.08.2019   Bouračka tábora vedoucí + instruktoři + přátelé
05.10.2019   Lakros - soutěž ZL SPTO oddíl
06.10.2019   Parlament JmKRP zástupci PS
Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:2346345
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se