• Aktuality
 • O nás
 • Články
 • Terminář
 • Skupinové fotogalerie
 • Táborové fotogalerie
 • Fotografie z Letních kempů
 • Tábory a Letní kempy
 • Tábory a Letní kempy 2021
 • Táboroví vedoucí
 • Táborová základna
 • Program tábora
 • Celotáborová hra
 • Celodenní výlet
 • Putovní výlet
 • Táborová ukolébavka
 • Adresa tábora
 • Co se může stát
 • Ztráty a nálezy 2021
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Tábory a Letní kempy 2021

  Naše 7. pionýrská skupina Borač o letošních prázdninách pořádá 3 letní kempy:

  1. Letní kemp - 11. 7. – 16. 7. 2021 – 00/40 volných míst; motivace Řecko
  2. Letní kemp - 25. 7. – 30. 7. 2021 – 00/40 volných míst; motivace Film festival
  3. Letní kemp - 09. 8. – 13. 8. 2021 – 00/15 volných míst; Příměšťák

  Základní informace pro první dva Letní kempy jsou zde ke stažení.
  Pro třetí, příměstský Letní kemp, jsou tady.


  První a druhý kemp se bude konat na táborové základně v Borači, třetí kemp v prostorách ZŠ Botanická v Brně.

  Letní kemp je zajišťován bez účastnického poplatku, aktivita je hrazena z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Letní kempy 2021.

  Na pobytový Letní kemp – Řecko navazuje 1. turnus letního tábora a na pobytový Letní kemp – Film festival navazuje 2. turnus letního tábora, více viz níže.

  Přihlašovat na kempy se lze na táborovém emailu: tabory.borac@seznam.cz

  Dokumenty k Letním kempům: Pro další informace o Letních kempech kontaktujte Lucii Drkalovou – 732 178 338, thelucy@seznam.cz.


  Dále naše pionýrská skupina pořádá na táborové základně v obci Borač 2 turnusy letních stanových táborů pro děti ve věku 8 - 15 let, které na Letní kempy 1 a 2 navazují:

  1. turnus v termínu - 16. 7. – 24. 7. 2021, cena 2 300 Kč, počet volných míst – 00/40; motivace: Legendy starého Řecka
  2. turnus v termínu - 30. 7. – 07. 8. 2021, cena 2 300 Kč, počet volných míst – 00/40; motivace: Film festival

  Základní informace pro oba turnusy letního tábora jsou pak na tomto místě.

  Prvnímu turnusu letního tábora předchází pobytový Letní kemp - Řecko, druhému turnusu letního tábora pak Letní kemp - Film Festival, více viz výše.

  Přihlašovat na oba turnusy letního tábora se lze opět na táborovém emailu: tabory.borac@seznam.cz

  Dokumenty k letním táborům: Pro více informací o letních táborech kontaktujte Andreu Brachovou – 608 262 694 (pouze v odpoledních a podvečerních hodinách) nebo lépe na emailu: tabory.borac@seznam.cz